ပင်မစာမျက်နှာ » စျေးနှုန်း

= မပါဝင်ပါ , = ပါဝင်သည်    Download PDF
 
အမျိုးအစား
Silver
Gold
Diamond
Organization
Travel & Tour
ပထမနှစ်စျေးနှုန်း ၈၀ ၀၀၀ ၁၅၀ ၀၀၀ ၂၀၀ ၀၀၀ ၂၅၀ ၀၀၀ ၃၀၀ ၀၀၀
သက်တမ်းတိုး နှစ်စျေးနှုန်း ၈၀ ၀၀၀ ၁၀၀ ၀၀၀ ၁၅၀ ၀၀၀ ၂၀၀ ၀၀၀ ၂၀၀ ၀၀၀
၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ်ပြောင်းလဲပါက
ထပ်မံ အပိုဆောင်း ပေးချေရမည့်စျေးနှုန်း
- ၅၀ ၀၀၀
၅၀ ၀၀၀
၅၀ ၀၀၀
၅၀ ၀၀၀
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် ၁၅ ၃၀ အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ်မရှိ
ကိုယ်တိုင်ပြင် CMS စနစ်
ဒေတာပြင်ဆင်ခြင်း
(ကိုယ်တိုင်ပြင်ရန် မအားလပ်ပါက
MWP ဘက်မှဒေတာပြင်ဆင်ပေးသည့်
အကြိမ် အရေအတွက်)
တစ်လ
တစ်ကြိမ်
တစ်လ
တစ်ကြိမ်
တစ်လ
တစ်ကြိမ်
တစ်လ
တစ်ကြိမ်
တစ်လ
တစ်ကြိမ်
ဓာတ်ပုံ Gallery
Banner Image အရေအတွက်
 
ဆက်သွယ်ရန် Form
အလုပ်ခေါ်စာများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန် Form
Reservation , Enroll Form
Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ရှိသော
အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့်
Search Box
 
၀က်ဘ်ဆိုက် ထားရှိသည့်
ဆာဗာ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
         
Server Location USA USA USA USA USA
Server Disk Space
1GB
5GB
10GB
10GB
10GB
Server Bandwidth
5GB
20GB
50GB
50GB
50GB
၀က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်
လုံခြုံရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
လစဉ် Back Upပြုလုပ်ခြင်း
 
အီးမေလ်း          
အီးမေလ်း အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ်မရှိ
သိုလှောင်ပမာဏ 10GB 10GB 10GB 10GB 10GB
 
အခြား ၀န်ဆောင်မှု          
Facebook page ဖြင့် ချိက်ဆက်ခြင်း
Search Engine များတွင်
၀က်ဘ်ဆိုက်ကိုပေါ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
Google Map တွင်
လုပ်ငန်းတည်နေရာကို ထည့်သွင်းခြင်း
Social Network များပေါ်တွင်
၀က်ဘ်ဆိုက်ကို Sharingပြုလုပ်ခြင်း
 
Domain Price
         
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀