ပင်မစာမျက်နှာ » အမျိုးအစား

အမျိုးအစား အားလုံး အတွက် ကိုယ်တိုင်ပြင် စနစ် (CMS) ပါ၀င်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်

Silver Package

ပထမ နှစ် စျေးနှုန်း ၃၀ ဒေါ်လာ
သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် စျေးနှုန်း ၃၀ ဒေါ်လာ
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၂၀ ဒေါ်လာ
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် ၁ မျက်နှာ
သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများ Silver Package သည် အသေးစား လုပ်ငန်းများ ၊ တပိုင်တနိုင် လုပ်ငန်းများ ၊  မိမိ ကုန်ပစ္စည်း ၊ ဝန်ဆောင်မှု ၊ တည်နေရာ စသည် တို့ ကို Online ပေါ်တွင် ကြော်ငြာ ချင်သည့် သူများ အတွက် သင့်လျော်ပါသည် ။
အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ
 • ဆက်သွယ်ရန် Form
 • Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 • Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Facebook Page မရှိပါက အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်)

Gold Package

ပထမ နှစ် စျေးနှုန်း ၆၀ ဒေါ်လာ
သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် စျေးနှုန်း ၅၀ ဒေါ်လာ
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၂၀ ဒေါ်လာ
၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲပါက ထပ်မံ အပိုဆောင်း ပေးချေရမည့် စျေးနှုန်း ၃၀ ဒေါ်လာ
(၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲခြင်း အတွက် အပိုဆောင်းပေးချေရမည့် စျေးနှုန်းမှာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု လုံး ၏ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း အတွက်သာ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် ဒေတာ အချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ အတွက် ပေးချေစရာ မလိုအပ်ပါ)
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် ၁၅ မျက်နှာ
သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများ Gold Package သည် အရောင်းဆိုင်များ ၊ သင်တန်းကျောင်းများ ၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကုမ္ပဏီ များ ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ ဆိုင်များ ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စသည့် အလတ်စား နှင့် အကြီးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် သင့်လျော်ပါသည် ။
အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ
 • ဆက်သွယ်ရန် Form
 • အလုပ်ခေါ်စာများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန် Form
 • Reservation , Enroll Form
 • ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ရှိသော အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့် Search Box
 • Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 • Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Facebook Page မရှိပါက အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်)

Diamond Package

ပထမ နှစ် စျေးနှုန်း ၈၀ ဒေါ်လာ
သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် စျေးနှုန်း ၆၀ ဒေါ်လာ
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၂၀ ဒေါ်လာ
၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲပါက 
ထပ်မံ အပိုဆောင်း ပေးချေရမည့် စျေးနှုန်း
၃၀ ဒေါ်လာ
(၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲခြင်း အတွက် အပိုဆောင်းပေးချေရမည့် စျေးနှုန်းမှာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု လုံး ၏ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း အတွက်သာ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် ဒေတာ အချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ အတွက် ပေးချေစရာ မလိုအပ်ပါ)
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် ၃၀ မျက်နှာ
သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများ Diamond Package သည် NGO များ ၊ လုပ်ငန်းများစွာ ရှိသော ကုမ္ပဏီများ ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား များစွာ ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းများ ၊ သင်တန်းကျောင်းကြီး များ စသည် လုပ်ငန်းကြီးများ အတွက် မိမိတို့ လုပ်ငန်း အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြနိုင်စေရန် အတွက် သင့်လျော်ပါသည် ။
အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ
 • ဆက်သွယ်ရန် Form
 • အလုပ်ခေါ်စာများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန် Form
 • Reservation , Enroll Form
 • ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ရှိသော အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့် Search Box
 • Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 • Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Facebook Page မရှိပါက အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်)

Organization Package

ပထမ နှစ် စျေးနှုန်း ၁၀၀ ဒေါ်လာ
သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် စျေးနှုန်း ၈၀ ဒေါ်လာ
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၂၀ ဒေါ်လာ
၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲပါက ထပ်မံ အပိုဆောင်း ပေးချေရမည့် စျေးနှုန်း ၃၀ ဒေါ်လာ
(၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲခြင်း အတွက် အပိုဆောင်းပေးချေရမည့် စျေးနှုန်းမှာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု လုံး ၏ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း အတွက်သာ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် ဒေတာ အချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ အတွက် ပေးချေစရာ မလိုအပ်ပါ)
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် အရေအတွက် အကန့်အသတ် မရှိ
သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများ Organization Package သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများ ၊ NGO များ ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ၊ သင်တန်းကျောင်းကြီးများ စသည့် မိမိတို့ လုပ်ငန်း ၏ သတင်းအချက်အလက် များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် Update ပြုလုပ်လို သူများ အတွက် သင့်လျော်ပါသည် ။
အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ
 • ဆက်သွယ်ရန် Form
 • အလုပ်ခေါ်စာများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန် Form
 • Reservation , Enroll Form
 • ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ရှိသော အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့် Search Box
 • Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 • Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Facebook Page မရှိပါက အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်)

 


Travel and Tour Package

ပထမ နှစ် စျေးနှုန်း ၁၂၀ ဒေါ်လာ
သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် စျေးနှုန်း ၈၀ ဒေါ်လာ
ဒိုမိန်းအမည် တစ်ခုလျှင် ၂၀ ဒေါ်လာ
၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲပါက ထပ်မံ အပိုဆောင်း ပေးချေရမည့် စျေးနှုန်း ၃၀ ဒေါ်လာ
(၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်း အသစ် ပြောင်းလဲခြင်း အတွက် အပိုဆောင်းပေးချေရမည့် စျေးနှုန်းမှာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု လုံး ၏ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း အတွက်သာ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် ဒေတာ အချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ အတွက် ပေးချေစရာ မလိုအပ်ပါ)
၀က်ဘ် စာမျက်နှာ အရေအတွက် အရေအတွက် အကန့်အသတ် မရှိ
သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများ Travel & Tour Package သည် ခရီးသွား လုပ်ငန်း များ အတွက် သီးသန့် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည် ။
Tour Program တစ်ခုချင်းစီ အတွက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အပြင် ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ နေရာများ ၊ ဟိုတယ် အချက်အလက်များ ၊ ခရီးသွားလာခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အကန့်အသတ် မရှိ ထားရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ
 • Tour Program များကို အသေးစိတ် ရှာဖွေနိုင်သည့် Search Form
 • ဆက်သွယ်ရန် Form, Reservation Form များ, Booking Form များ
 • အလုပ်ခေါ်စာများ နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန် Form
 • Google Map ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 • Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Facebook Page မရှိပါက အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်)